Zasady i Warunki

Hismith wita wszystkich cenionych klientów, gości i użytkowników hismith.com. Ty (o których mowa w niniejszym dokumencie jako "klient", "ty", "twój (s)" lub "user") zgadza się, że korzystanie z takich usług jest na własne ryzyko. Prosimy o zapoznanie się następujące podstawowe zasady, które regulują korzystanie z naszej strony internetowej. Należy pamiętać, że korzystanie z naszej strony internetowej oznacza zgodę śledzenia i związanie tych zasad.

Możemy zmienić, przenieść lub usunąć części lub może dodać, naszej stronie internetowej od czasu do czasu. Możemy od czasu do czasu zmienić zasady, które regulują korzystanie z naszej strony internetowej. Korzystanie z naszej strony internetowej po każdej takiej zmiany oznacza zgodę śledzenia i związanie się z zasadami, jak zmieniło.

Użytkownicy / UCZESTNICY

Nie dyskryminować ze względu na wiek, rasę, narodowość, płeć, orientację seksualną czy religię.

COOKIES

"Cookies" to małe pliki zaszyfrowane dane (zawierające odniesienia do informacji dostarczonych przez Ciebie ID i przechowywane na naszym bezpiecznym serwerze), które mogą pisać na dysku twardym kiedy już dostępne na stronie internetowej. Hismith wykorzystuje cookies, aby zdobyć doświadczenie handlowe z nami. Cookies są używane do śledzenia koszyku. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić dane klientów, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Znaki tow & OGRANICZENIA

Materiały tu zawarte, w tym projektowanie stron, tekstu, grafiki, a ich wybór i układ są objęte prawami autorskimi © przez hismith.com®, znaków towarowych i wszystkich innych nagłówki stron, niestandardowe grafiki, ikony i niestandardowe znaki usług i znaki towarowe Hismith. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy firm lub znaki graficzne wymienione w niniejszym dokumencie są własnością ich właścicieli.

Strona i wszystkie materiały na stronie, w tym, ale nie ograniczając się do, zdjęć, ilustracji, słupów, klipów audio i klipów wideo ("Materiały") są własnością Hismith i jej spółek zależnych i licencjodawców i są chronione przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianie prawami autorskimi, które są własnością lub licencjonowane przez Hismith i prawa autorskiego, prawa do znaków towarowych, konwencjami międzynarodowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Nie można powielać, wykonywać, tworzyć prac pochodnych, publikować, przesyłać, publikować, przesyłać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów z miejsca (lub jakiejkolwiek innej strony internetowej jest własnością lub jest obsługiwany przez Hismith lub jej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych) bez Hismith wcześniejszej pisemnej zgody. Jednak można drukować części kopię tej witryny z jedynym zamiarem złożenia zamówienia z Hismith lub ubiegania się o kredyt. Drukowanie Materiały do ​​jakiegokolwiek innego powodu lub przesyłania materiałów do wykorzystania na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, lub modyfikacji, dystrybucji lub publikacją materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Hismith jest surowo zabronione. Wszelkie modyfikacje Materiałów, lub jakiejkolwiek jego części, lub wykorzystanie materiałów do innych celów stanowi naruszenie znaku towarowego lub innych praw własności Hismith lub osób trzecich.

LINKI

Hismith nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek stron internetowych niezrzeszonych, które mogą być związane albo z Serwisu. Te linki są tylko dla wygody i Państwo do nich na własne ryzyko. Każda inna strona dostępna z witryny jest niezależna od Hismith i Hismith nie ma żadnej kontroli nad zawartością tej drugiej stronie. Dodatkowo, link do jakiejkolwiek innej stronie internetowej nie oznacza, że ​​Hismith przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość lub wykorzystanie takiej drugiej stronie. W żadnym przypadku wszelkie odniesienia do jakiejkolwiek strony trzeciej lub produktu lub usługi osoby trzeciej należy interpretować jako zezwolenia lub zatwierdzenia przez Hismith tej strony trzeciej lub jakiegokolwiek produktu lub usługi świadczonej przez osobę trzecią.

Kwestii związanych z prywatnością

Hismith jest zaniepokojony sprawach prywatności dla swoich klientów. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić dane klientów, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

INFORMACJE produktów i usług

Ceny podane na stronie odnoszą się do produktów i usług w Serwisie. Cena i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Staramy się wyświetlać wszystkie produkty przedstawione na stronie w sposób dokładny; Jednakże, ze względu na różnice w technicznych urządzeń klientów, to nie może być odpowiedzialna za różnice fotograficznych wielkości, kształtu i barwy tych produktów.

Otrzymanie potwierdzenia zamówienia e-mail jest po prostu uznanie, że otrzymaliśmy w wybranym porządku, i nie stanowią oferty sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości każdej pozycji sprzedanej, lub zakazania sprzedaży w całości, łącznie z, ale nie ograniczając się do zakazu sprzedaży sprzedawców.

Powiadamiania i usuwania PROCEDURY

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek materiały na Stronie naruszają prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych, możesz poprosić takie Materiały być usunięte przez następujące zawiadomienie i zdjąć procedur Millennium Copyright Act Digital. Aby wykonać te procedury, skontaktuj się z agentem autorskich Hismith za (określone poniżej) i podać następujące informacje: a jasne oświadczenie stwierdzające robót lub innych materiałów uważa się za naruszone.

Oświadczenie właściciela praw autorskich lub jego upoważnionego przedstawiciela, że ​​materiały są uważane za naruszenie.

Wystarczające informacje o lokalizacji rzekomo naruszających materiałów, tak aby Hismith może znaleźć i zweryfikować jego istnienie.

Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

Ochrona od Ciebie pod groźbą odpowiedzialności karnej, że informacje są prawdziwe, a które są upoważnione do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Podpis elektroniczny lub równoważne od właściciela praw autorskich lub jego upoważnionego przedstawiciela.

W ogłoszeniu o kwestie praw autorskich Service@hismith.com: prosimy o kontakt za pośrednictwem agenta Hismith.

Poprzez przetwarzanie i złożeniem Hismith® Copy & Print Order Center na stronie:

Użytkownik oświadcza i zapewnia, aby Hismith, jej zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, następców, filie, agentów, dystrybutorów, podmiotów stowarzyszonych i stron trzecich świadczących informacji lub usług na Stronie (łącznie "Hismith Stronami"), że jest właścicielem i posiada wszystkie prawa i własnych wystarczających praw osób trzecich niezbędne do kopiowania, produkcji, druku lub odcisk każdy dokument lub inny element, a jego część można złożyć.

Użytkownik zgadza się i przymierze, które na wniosek Hismith 'i bez dalszych rozważań, należy niezwłocznie dostarczyć Hismith z racjonalnych dowodach tych odpowiednich i wykonalnych praw osób trzecich (tj zgód, zezwoleń, licencji lub sublicencji), i zgadzam się, że może dostarczyć Hismith kopia tych Warunkach nikomu twierdząc, naruszenie praw autorskich / znaku towarowego w dokumencie lub do organów ścigania lub innych podmiotów zgodnie z wymogami prawa lub Hismith zasadnie uzna za konieczne w celu ochrony swoich praw i praw innych osób.

PRZEBIEG UŻYTKOWNIKÓW

Zgadzasz się, że nie będzie:

(I) przekazuje za pośrednictwem lub za pośrednictwem Serwisu wszelkie informacje, dane, teksty, pliki, linki, oprogramowanie, czat, korespondencji lub innych materiałów, które są lub które Hismith uznaje za niezgodne z prawem, szkodliwych, obraźliwych, napastliwych, oszczerczych, wulgarnych, nieprzyzwoite, rasistowskie lub w inny sposób;

(Ii) próbę przesłania żadnych "wirus", "konia trojańskiego" lub innego oprogramowania lub urządzenia zniszczenia rozbijania;

(Iii) świadomie lub nieświadomie naruszać obowiązującego prawa, państwa, krajowe lub międzynarodowe lokalnego, w tym, ale nie ograniczając się do, wszelkie regulacje mające moc prawną podczas korzystania lub dostępu do Strony lub w związku z korzystaniem z Serwisu, w jakikolwiek sposób, ;

(Iv) w inwazji na prywatność lub naruszać osobiste lub prawo własności (w tym praw własności intelektualnej) jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

ODSZKODOWANIE

Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na rekompensatę z Hismith Strony dla wszelkich roszczeń, szkód, strat, zobowiązań i przyczyn działania (w tym kosztów i opłat sądowych) poniesionych przez nich wynikające z lub odnoszące się do naruszenia lub domniemanego naruszenia niniejszych Warunków (w tym, bez ograniczeń, za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się do współpracy w pełnym zakresie wymaganym w celu obrony przed wszelkimi roszczeniami. Hismith zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich kwestii inaczej zastrzeżeniem odszkodowania przez Ciebie.

ZASTRZEŻENIE, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

STRONA JEST OFEROWANE PRZEZ Hismith NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". Hismith UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANYCH,

(1) działania serwisu,

(2) jakość, dokładność, kompletność i ważność jakichkolwiek materiałów na stronie, lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych na stronie, LUB

(3) czy FUNKCJE NA STRONIE BĘDZIE WOLNE OD ZAKŁÓCEŃ LUB BŁĘDÓW lub te wady zostaną usunięte, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRAWA WŁASNOŚCI, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności DO OKREŚLONEGO CELU. Hismith NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA drukowania lub błędy typograficzne. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA ZE STRONY NA WŁASNE RYZYKO.

Ta witryna może zawierać także faktów, poglądów, opinii, oświadczeń i zalecenia jednostek TRZECICH i organizacji. Żadna ze stron Hismith reprezentuje bądź popiera dokładność, terminowość, lub niezawodności wszelkich porad, opinii, SPRAWOZDANIA, lub innych informacji wyświetlanych, przesłane lub rozprowadzać za pośrednictwem witryny. Użytkownik potwierdza, że ​​ZAUFANIA NA TAKIEJ OPINII, PORAD, OŚWIADCZEŃ LUB INFORMACJI BĘDZIE NA WŁASNE RYZYKO.

Żadna ze stron Hismith PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, KARNE LUB INNE SZKODY POŚREDNIE, które wynikają z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY LUB INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE, NAWET JEŚLI strona ta UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU SUMA ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON Hismith ZA WSZYSTKIE SZKODY, STRATY I PODSTAWY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z SERWISU, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (W TYM, ALE NIE TYLKO, ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB, przekroczyć Jeden dolar (1,00 USD).

Pewnych przepisów krajowych NIE POWINNY ograniczenia gwarancji lub wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody. JEŚLI TAKIE PRAWO DOTYCZY TO YOU, niektóre lub wszystkie z powyższych WYŁĄCZENIA, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, a może posiadać dodatkowe prawa.

ZAKOŃCZENIE

Hismith może, według własnego uznania, wycofać lub zawiesić dostęp do całości lub części Serwisu, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, naruszenia tych Warunkach. W przypadku tych T & C są zakończone, ograniczenia dotyczące materiałów zamieszczonych w witrynie, a oświadczeń i gwarancji, zabezpieczenia i ograniczenia zobowiązań określonych w tych Warunkach będzie po rozwiązaniu. W przypadku, że jesteś niezadowolony z usług świadczonych przez Hismith, jedynym rozwiązaniem jest, aby zakończyć korzystanie z Serwisu.

KOMENTARZE, skargi i pytania

Czekamy na Twoje komentarze na temat stron. Jednakże wszelkie komentarze, pomysły, notatki, wiadomości, sugestie lub inne komunikaty wysyłane na stronie są i pozostają wyłączną własnością Hismith i możemy korzystać ze wszystkich takich informacji w dowolny sposób, w tym rozmnażanie, ujawniania i publikowania takich informacji, wszystkie bez odszkodowania dla Ciebie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące naruszenia tych Warunkach, prosimy o kontakt poprzez: Service@hismith.com

Billing Address:Gergana Enterprises Limited 20 Gialtas, Agios Nikolaos, PC3100, Limassol, Cyprus