Villkor

Hismith välkomnar alla värdefulla kunder, besökare och användare av hismith.com. Du (som här kallas "kunden", "du" "din (s)" eller "användare") är överens om att din användning av sådana tjänster sker på egen risk. Läs igenom följande grundläggande regler som styr din användning av vår hemsida. Observera att din användning av vår hemsida utgör ditt samtycke att följa och vara bunden av dessa regler.

Vi kan ändra, flytta eller ta bort delar av, eller kanske lägga till vår webbplats från gång till gång. Vi kan från tid till annan ändra de regler som styr din användning av vår hemsida. Din användning av vår hemsida efter en sådan ändring innebär att du godkänner att följa och vara bunden av de regler ändras.

Användarna / deltagarna

Vi diskriminerar inte på grund av ålder, ras, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning eller religion.

SMÅKAKOR

"Cookies" är små krypterade datafiler (som innehåller referenser till din ID-information som tillhandahålls av dig och lagras på vår säkra server) som kan skriva till din hårddisk när du har tillgång till en webbplats. Hismith använder cookies för att förbättra din shoppingupplevelse med oss. Cookies används för att hålla reda på din kundvagn. Om du vill veta mer om hur vi skyddar kundinformation kan du läsa vår sekretesspolicy.

Upphovsrätt, varumärken & BEGRÄNSNINGAR

Det material som ingår häri, inklusive site design, text, grafik, och urvalet och arrangemanget därav är upphovsrättsskyddade © av hismith.com®, andra varumärken och alla sidhuvuden, egen grafik och egna ikoner är servicemärken och varumärken Hismith. Alla andra varumärken, produktnamn, och företagsnamn eller logotyper som nämns häri tillhör sina respektive ägare.

Webbplatsen och allt material på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, bilder, illustrationer, stolpar, ljudklipp och videoklipp (de "Material") tillhör Hismith och dess dotterbolag och licensgivare och skyddas från otillåten kopiering och spridning av upphovsrätt som ägs eller licensieras av Hismith och av upphovsrätten, varumärkesrätt, internationella konventioner och annan immaterialrätt. Du får inte reproducera, göra, skapa härledda verk från, återpublicera, ladda upp, posta, överföra, eller distribuera på något sätt några som helst material från webbplatsen (eller någon annan webbplats som ägs eller drivs av Hismith eller dess dotterbolag eller närstående bolag) utan Hismith förväg skriftligt tillstånd. Däremot kan du skriva ut i pappersform delar av webbplatsen med den enda avsikten att placera en order med Hismith eller ansöker om kredit. Utskrifts Material för någon annan orsak eller överföra material för användning på någon annan webbplats, eller modifiering, distribution eller återpublicering av material utan Hismith skriftligt tillstånd är strängt förbjudet. Varje ändring av material, eller någon del därav, eller användning av material för något annat ändamål utgör en överträdelse av varumärke eller andra äganderättigheter av Hismith eller tredje part.

LÄNKAR

Hismith är inte ansvarig för innehållet av någon icke närstående webbplatser som kan kopplas till eller från Webbplatsen. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och du använder dem på egen risk. Någon annan webbplats nås från webbplatsen är oberoende av Hismith och Hismith har ingen kontroll över innehållet på den andra webbplatsen. Dessutom har en länk till en annan webbplats innebär inte att Hismith stöder eller accepterar något ansvar för innehållet eller användningen av sådan annan webbplats. Under inga omständigheter får någon hänvisning till någon tredje part eller tredje part produkt eller tjänst tolkas som ett godkännande eller godkännande av Hismith av denna tredje part eller någon produkt eller tjänst som tillhandahålls av en tredje part.

Sekretessfrågor

Hismith är bekymrad över sekretessfrågor för sina kunder. Om du vill veta mer om hur vi skyddar kundinformation kan du läsa vår sekretesspolicy.

PRODUKT OCH TJÄNSTER INFORMATION

Priserna som visas på webbplatsen gäller produkter och tjänster på webbplatsen. Pris och tillgänglighet kan ändras utan föregående meddelande.

Vi försöker visa alla produkter som visas på webbplatsen på ett tillförlitligt sätt; men på grund av de tekniska skillnader i utrustningen av våra kunder, vi kan inte hållas ansvariga för fotografiska skillnader i storlek, form och färg på produkterna.

Mottagandet av ett e-postorderbekräftelse är helt enkelt ett erkännande att vi har tagit emot din önskade ordning och utgör inte ett erbjudande att sälja. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av varje sålt objekt, eller förbjuda försäljning helt och hållet, inklusive men inte begränsat till att förbjuda försäljning till återförsäljare.

Anmälan och förfaranden

Om du misstänker att något material på webbplatsen intrång i din upphovsrätt eller varumärkesrättigheter, kan du begära sådana material tas bort genom att följa kallelsen och ta förfaranden Digital Millennium Copyright Act. För att följa dessa förfaranden, kontakta Hismith s upphovsrättsombud (anges nedan) och lämna följande information: En tydlig uppgift som identifierar de verk eller annat material tros ha åsidosatts.

Ett uttalande från upphovsrättsinnehavaren eller befullmäktigat ombud som Materialet tros vara intrång.

Tillräcklig information om placeringen av de påstått intrång Material så att Hismith kan hitta och verifiera dess existens.

Ditt namn, telefonnummer och e-postadress.

Ett uttalande från dig under ed att uppgifterna är korrekta och att du har behörighet att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

En signatur eller elektronisk motsvarighet från upphovsrättsinnehavaren eller befullmäktigat ombud.

Vänligen kontakta Hismith agent via: Service@hismith.com för meddelande av upphovsrättsliga frågor.

Genom bearbetning och skicka in din Hismith® Kopiera & Print Center ordning på webbplatsen:

Du utfäster och garanterar att Hismith, dess tjänstemän, chefer, anställda, agenter, efterträdare, dotterbolag, agenter, distributörer, dotterbolag och tredje parter som lämnar uppgifter eller tjänster på webbplatsen (gemensamt "Hismith parterna"), att du äger och har alla rättigheter eller egna tillräckliga rättigheter för tredje part som krävs för att kopiera, producera, skriva ut eller avtryck varje handling eller annat objekt och del därav du skickar.

Du samtycker till och förbund som på Hismith "begäran, och utan vidare behandling, du kommer omgående ge Hismith med rimliga bevis för sådana lämpliga och genomförbara tredje parts rättigheter (dvs. medgivanden, godkännanden, licenser eller underlicenser), och accepterar att Hismith kan ge en kopia av dessa T & C till någon som påstår en intrång i upphovsrätten / varumärke i din handling eller brottsbekämpande eller andra enheter som krävs enligt lag eller som Hismith skäligen anser vara nödvändiga för att skydda sina rättigheter eller andras rättigheter.

GENOMFÖRANDE AV ANVÄNDARE

Du samtycker till att du inte kommer att:

(I) sända via eller genom Webbplatsen all information, data, text, filer, länkar, programvara, chatt, kommunikation eller annat material som är eller som Hismith anser vara olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, rasistiskt eller etniskt hatiskt eller på annat sätt;

(Ii) att försöka överföra "virus", "trojansk häst" eller annan programvara förstörelse eller störningar enhet;

(Iii) avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot gällande lokal, delstatlig, nationell eller internationell lag, inklusive men inte begränsat till, alla föreskrifter som har kraft av lag när du använder eller gå in på webbplatsen eller i samband med din användning av Webbplatsen, på något sätt ;

(Iv) invadera privatliv eller kränka någon personlig eller äganderätt (inklusive immateriella rättigheter) av någon person eller enhet.

ERSÄTTNING

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att gottgöra Hismith parterna för alla fordringar, skador, förluster, skulder och orsakerna till åtgärder (inklusive kostnader och advokatarvoden) som har förorsakats dem till följd av eller i samband med ditt brott eller påstådda brott mot dessa T & C (inklusive, utan begränsning, påståenden som gjorts av tredje part för intrång i immateriella rättigheter). Du samtycker till att samarbeta i så stor utsträckning som rimligen kan krävas i försvaret av alla krav. Hismith förbehåller sig rätten att överta det exklusiva försvaret och kontrollen över ärenden som annars är föremål för gottgörelse av dig.

FRISKRIVNING, ANSVARSBEGRÄNSNING

DEN webbplats tillhandahålls av Hismith PÅ EN "SOM ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" GRUND. Hismith LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, uttrycklig eller underförstådd, VAD GÄLLER

(1) Drift av webbplatsen,

(2) KVALITET, exakthet, fullständighet eller giltigheten av ett material på webbplatsen eller information, innehåll, material eller produkter som omfattas PÅ SIDAN ELLER

(3) OM FUNKTIONERNA PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FEL ELLER dessa brister KOMMER ATT KORRIGERAS, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR TITEL, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Hismith ÄR ansvarar inte för tryck- eller tryckfel. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK.

Den här webbplatsen kan också innehålla FAKTA, synpunkter, åsikter, uttalanden och REKOMMENDATIONER FÖR TREDJE PART individer och organisationer. INGEN AV Hismith PARTER betecknar OR STÖDER noggrannhet, aktualitet, eller tillförlitligheten hos RÅD, ÅSIKTER, UTTALANDEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS, laddas upp eller distribueras genom webbplatsen. DU BEKRÄFTAR ATT NÅGON TILLIT TILL SÅDAN ÅSIKT, RÅD, UTTALANDE, ELLER INFORMATION KOMMER ATT VARA PÅ EGEN RISK.

INGEN AV Hismith parterna ANSVARIGA FÖR NÅGRA SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, FÖLJD, STRAFF ELLER ANDRA INDIREKTA SKADOR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, webbplatsen eller information som finns på webbplatsen, även om denna part FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DEN TOTALA ANSVAR FÖR Hismith PARTERNA TILL DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER, och föra talan orsakad av användning av webbplatsen, VARE SIG I KONTRAKT, KRÄNKNING (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VÅRDSLÖSHET) ELLER ANNAT överstiga ONE DOLLAR (US $ 1,00).

VISSA STATLIGA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG, VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR, UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

UPPSÄGNING

Hismith kan efter eget gottfinnande, avsluta eller stänga av din tillgång till hela eller delar av Webbplatsen, av någon anledning, inklusive, utan begränsning, brott mot dessa T & C. I händelse av dessa T & C upphör de begränsningar när det gäller material som förekommer på webbplatsen, och de utfästelser och garantier, skadestånd och begränsningar av skulder som anges i dessa T & C kommer att överleva uppsägning. I händelse av att du är nöjd med de tjänster som tillhandahålls av Hismith, är din enda gottgörelse att avsluta din användning av webbplatsen.

KOMMENTARER, klagomål och frågor

Vi välkomnar dina synpunkter om webbplatsen. Men några synpunkter, idéer, anteckningar, meddelanden, förslag eller andra meddelanden som skickas till webbplatsen ska vara och förbli exklusiva egendom Hismith, och vi kan använda alla sådana meddelanden på något sätt, inklusive återgivning, avslöja och publicera sådana meddelanden, alla utan ersättning till dig. Om du har några frågor eller klagomål om kränkningar av dessa T & C, vänligen kontakta oss via: Service@hismith.com

Billing Address:Gergana Enterprises Limited 20 Gialtas, Agios Nikolaos, PC3100, Limassol, Cyprus